Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

Kt/V

vypočtený ukazatel účinnosti dialýzy. Hodnota Kt/V je ovlivněna váhou dialyzovaného nemocného, vlastnostmi použitého dialyzátoru, rychlostí průtoku krve dialyzátorem, délkou dialyzační procedury, účinností protisrážlivé léčby během dialyzační procedury, funkcí arteriovenózní fistule. Doporučená minimální hodnota Kt/V u nemocného v pravidelném dialyzačním léčení (3x týdně) je 1.2. Je kontrolována pravidelně vždy jednou měsíčně.