Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

ledvinný infarkt

ischemie (nedokrvení) orgánu nebo jeho části, zapříčiněná embolem (vmetkem) do cévy vyživující určitý oddíl ledviny