Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

scintigrafické vyšetření ledvin

vyšetření struktury, průtoku krve a funkce ledvin. Na počátku vyšetření je do žíly vyšetřovaného aplikována lehce radioaktivní látka. Průchod látky ledvinami je zaznamenán snímači. Toto vyšetření není pro pacienta nebezpečné. Dávka, kterou pacient přijme, není významná pro rozvoj onemocnění způsobeného radioaktivním zářením.