Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

suchá váha

Váha pacienta bez přebytečné vody. Selhání ledvin vede často k zadržování vody v organismu, které vede k tvorbě otoků, zvýšenému krevnímu tlaku. Vodní bilance je důležitým parametrem adekvátní hemodialýzy nebo peritoneální dialýzy. S délkou dialyzační léčby klesá schopnost močit až k úplné ztrátě močení. Pak veškerá přijatá voda musí být vyloučena dialýzou. Bez dodržování omezeného příjmu soli a tekutin se suchá váha dosahuje jen obtížně.