Zpět

Poradna

Právní poradna

Poradna

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mamince byla odebrána jedna ledvina. Nemá nárok na předčasný důchod nebo invalidní důchod?

MUDr. Roman Kantor 7. 06. 2023

Odběr jedné ledviny není důvodem k invalidnímu důchodu. Jedna zdravá ledvina k běžnému životu zcela stačí. Otázkou je, jaké má Vaše maminka další nemoci a omezení z nich vyplývající. Na to Vám odpoví ošetřující praktický lékař Vaší maminky. 

Poradna

Dobrý den, manžel má chronicky nemocné ledviny, 577 kreatin. Jeho doktor ho posílá, ať si vyřídí důchod. Jenomže máme 5 dětí a peníze potřebujeme. Ale jeho zdraví je přesnější, chtěla jsem se tedy zeptat, jaký stupeň bude mít, když si požádá o důchod. Lékař mu dává 2-3 měsíce, než začne s dialýzou. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

MUDr. Roman Kantor 25. 04. 2023

Snahou léčby selhání ledvin je co nejvíce zachovat kvalitu života nemocného včetně schopnosti pracovat. Přesto pokročilé selhání ledvin, kdy pacient se již blíží dialyzační léčbě nebo již dialyzován je, omezuje celkovou výkonnost nemocného, navíc dialyzační léčba značně pacienta omezuje i časově. Proto je většinou pacientům při přezkumu zdravotního stavu přiznán nějaký stupeň invalidity, kdy je posouzeno, o kolik procent přítomnost onemocnění snižuje pracovní schopnost. Posouzení je věcí posudkového lékaře. 

Poradna

Dobrý den, prosím, mám nárok na plný invalidní důchod v době, kdy transplantovaná ledvina již funguje minimálně, či když podstupuji dialýzu a dále nějakou dobu po transplantaci? Mohu požadovat zpětně? Po úspěšné transplantaci mám důchod 1.stupně, za tu dobu následovaly další transplantace. Děkuji.

MUDr. Roman Kantor 26. 03. 2023

O přiznání invalidního důchodu rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Lékařská komise na základě lékařské dokumentace a vyhodnocení dalších kritérií, jako jsou:

  • míra a trvání omezení funkční schopnosti vlivem zdravotního stavu,
  • schopnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
  • věk a vzdělání žadatele,
  • možnosti a prostředky pro zlepšení zdravotního stavu a zvýšení pracovní schopnosti,
  • sociální situace žadatele.

Rozhodne o stupni invalidity: 

Při poklesu nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, se jedná o invaliditu druhého stupně, a při poklesu nejméně o 70 %, se jedná o invaliditu třetího stupně.

Proto nelze odpovědět, na jakou diagnózu se dává jaký stupeň invalidity. Pomocné tabulky pro posuzování závažnosti zdravotních situací jsou dány vyhláškou viz Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.: 359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity (zakonyprolidi.cz)

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu, může pacient opět požádat o přezkum zdravotního stavu. 

Poradna

Dobrý den, prosím pěkně o informaci ohledně nároku na uvolnění ze zaměstnání u lékaře. Jezdím po tx ledviny na kontrolu do FN Olomouc, z obce Závišice-tj. cca 85km, tato nemocnice s touto specializací sice není nejblíže mému bydlišti, avšak v roce 1991, kdy jsem byla poprvé transplantována to nejbližším střediskem bylo, je mi 45let, od té doby se léčím a transplantuji, pochopitelně, tam, protože tamní lékaři znají a mají osobní zkušenost s celým vývojem péče o mne. Cesta autobusem, tam a zpět mi trvá přibližně tři hodiny, vyšetření a čekání na lékaře a výsledky též tři hodiny. Zaměstnavatel mi nařizuje si čtyři hodiny z osmi a půl hodinové pracovní doby nahradit, s tím, že do pracovního výkazu se mám zapsat tak, jako bych v práci byla. Je to takto v pořádku? Předem děkuji za Váš čas.

Profile picture for user Mgr. Zuzana Cvrčková
Mgr. Zuzana Cvrčková 18. 05. 2022

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz zaslaný do naší poradny. Jdete-li na vyšetření, zaměstnavatel je povinen Vám za tímto účelem poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy po nezbytně dlouhou dobou, a to za splnění všech těchto podmínek:
1. vyšetření je provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má smlouvu s Vaší pojišťovnou,
2. jde o zdravotnické zařízení poskytující potřebnou péči, které je nejblíže Vašemu bydlišti či pracovišti a
3. vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu Je pochopitelné, že máte zájem pokračovat v kontrolách ve zdravotnickém zařízení (FN Olomouc), které dlouhodobě navštěvujete a Váš zdravotní stav je tak lékařům dobře znám. Zaměstnavatel je Vám však povinen poskytnout náhradu mzdy pouze za dobu, kterou byste strávila návštěvou nejbližšího zdravotnického zařízení. Jinými slovy, pokud byste cestou do Olomouce strávila navíc 3 hodiny oproti cestě do nejbližšího zdravotnického zařízení, zaměstnavatel není povinen tyto tři hodiny „navíc“ proplatit.
Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (tedy především doby vyšetření a např. cesty).
Váš lékař je Vám povinen poskytnout potřebnou součinnost (např. potvrdit dobu trvání vyšetření).
(Zdroj: zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a vyhláška č. 590/2006 Sb., v platném znění)
S přáním pěkného dne, Mgr. Zuzana Cvrčková

Poradna

Může se transplantovaný člověk stát bezdomovcem? Majitelce domu dlužím za služby a nájem celkem 38 086,- Kč. Bydlím se sestrou, která také dluží, ale nechtěla sem, aby skončila na ulici. Teď nevím, kde vzít peníze. Půjčku už platím dva roky a jinou mi nedají. Na příspěvek na živobytí nemáme nárok, prý máme vysoké příjmy. Sestra má ID. Druhého stupně já třetího stupně pro Tx. a jiné přidružené nemoci. Pomocí charity jsme paní majitelku požádali písemně o splátkový kalendář. Druhý den volala že to nepřichází v úvahu a že nás při nezaplacení celého dluhu vystěhuje na ulici. Celý společný dluh dělá 35082,-KČ. Rodiče už zemřeli a příbuzní nám již nepůjčí, protože máma si u nich půjčila přes 50000,- Kč. Dědictví po matce jsme se vzdaly. Po otcovi jsme zdědili peníze, které stačili na vyprávění jeho pohřbu. Bojím se že jako bezdomovec na ulici zemřu. Protože mám po transplantaci ledviny sníženou imunitu. Má majitelka objektu nárok na naše vystěhování.
Děkuji za odpověď.
Marková

Profile picture for user Mgr. Zuzana Cvrčková
Mgr. Zuzana Cvrčková 20. 04. 2022

Vážená paní Marková, děkuji Vám za zaslaný dotaz. Z dotazu nevyplývá, za jak dlouhou dobu dlužná částka vznikla. Obecně, pokud nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce v takovém případě musí byt odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Výpověď musí být písemná, musí obsahovat důvod (musí dostatečně specifikovat, kdy a kolik nájemce na nájemném či službách neuhradil). Pronajímatel zároveň musí před doručením výpovědi nájemce vyzvat, aby v přiměřené době dluh zaplatil (pokud by výzvu nájemci nezaslal, je podaná výpověď neplatná).
Pokud by dlužná částka za nájemné a služby byla nižší, alespoň však za dva měsíce, může pronajímatel smlouvu písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Výpověď musí být opět písemná a obsahovat důvod výpovědi.
Český právní řád bohužel neposkytuje pacientům s transplantovanými orgány v tomto směru zvláštní ochranu. Pokud byste měla zájem o pomoc s řešením své nepříznivé finanční situace, můžete kontaktovat např. bezplatnou poradnu při finanční tísni (www.financnitisen.cz).
Držím Vám palce k překonání této nelehké životní situace.
Hezký den Mgr. Zuzana Cvrčková

Poradna

Dobrý den, chci se zeptat, jestli můžu darovat ledvinu, aby se ten pacient nedozvěděl od koho je? Anonymně?

Profile picture for user Mgr. Zuzana Cvrčková
Mgr. Zuzana Cvrčková 15. 02. 2017

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz do právní poradny. K Vašemu dotazu uvádíme, že anonymní darování ledviny česká legislativa umožňuje. Transplantační zákon se anonymnímu darování výslovně věnuje v ust. § 20 - Respektování anonymity mezi dárci a příjemci a informační povinnost poskytovatelů zdravotních služeb. Anonymita dárce je také podpořena evropským právem, kdy příslušná směrnice členským státům ukládá povinnost přijmout veškerá opatření vedoucí k tomu, aby příjemce a dárce nebylo možno identifikovat za účelem vysledování příjemců či dárců. Dárce v každém případě musí podstoupit určitá vyšetření, aby bylo ověřeno, že je dárce zdravý a odběr ledviny pro něj nebude představovat krátkodobou ani dlouhodobou komplikací. Anonymní darování také zahrnuje rozhovor se členy etické komise, kterou tvoří lékaři, klinický psycholog a právník. V případě, že o darování ledviny reálně uvažujete, je zcela jistě na místě si ze všeho nejdříve domluvit schůzku se zkušeným lékařem-nefrologem. S přáním hezkého dne

Poradna

Dobrý den.
Rozhodla jsem se darovat ledvinu. A nikdo mi nikde nedokáže odpovědět - mám nebo nemám nárok na odškodnění neboli bolestné. Mám ji pro manžela už jsme objednání do IKEMu.
Děkuji, Malimánková.

Profile picture for user Mgr. Zuzana Cvrčková
Mgr. Zuzana Cvrčková 9. 11. 2015

Vážená paní Malimánková, velice děkujeme za Váš dotaz, oceňujeme Vaše rozhodnutí a věříme, že se zákrok vydaří a přispěje ke zkvalitnění života Vašeho manžela. Vámi dotazovaný termín „nárok na odškodnění neboli bolestné“ spadá do oblasti občansko-právní, konkrétně náhrady újmy na zdraví. V případě transplantace orgánů je ovšem zákonná úprava peněžní náhrady za postoupení daného zákroku upravena v zákoně č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, konkrétně v ust. § 28b. Transplantační zákon zde dělí nárok na peněžní náhradu v zásadě na dvě složky, a to na: a) náhradu účelné a prokazatelně vynaložených nákladů a b) ušlý výdělek. Náhrada účelně a prokazatelně vynaložených nákladů zahrnuje zejména náklady spojené s léčbou, tzn. např. náklady na zdravotnické pomůcky, léky, ošetřování, zvláštní dietu, které nebyly po dobu léčby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. U těchto nákladů samozřejmě platí, že musejí být vynaloženy účelně a zároveň dostatečně prokázány ( např. daňovým dokladem). Do těchto nákladů se ovšem nezapočítává náhrady cestovních výdajů, které jsou ze zákona hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Druhou složkou peněžní náhrady spojenou s darováním orgánu je rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, které Vám vznikne dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal. Jinými slovy a jednodušeji řečeno, dárce od státu obdrží rozdíl mezi svým ušlým výdělkem po dobu pracovní neschopnosti a tím, co za dobu pracovní neschopnosti do státu/zaměstnavatele obdržel. Tato náhrada rozdílu je ovšem omezena maximálně co do dvojnásobku průměrné mzdy, což momentálně činí přibližně 52.500,- Kč. Podstatnou informací je, že veškeré výše uvedené nároky musí být uplatněny nejpozději do 24 měsíců od provedení odběru orgánů. Poučení o všem výše uvedeném je ovšem povinen zajistit poskytovatel zdravotních služeb, u kterého bude zákrok proveden, a to před samotným zákrokem. Pro bližší informacemi proto doporučuji se obrátit přímo na IKEM či Koordinační středisko transplantací (www.kst.cz), kde je zároveň k dispozici formulář pro uplatnění výše uvedených nároků. Vážená paní Malimánková, Vám i Vašemu manželovi přejeme úspěšný zákrok a rychlou rekonvalescenci. S pozdravem