Zpět

Poradna

finanční tíseň

Poradna

Může se transplantovaný člověk stát bezdomovcem? Majitelce domu dlužím za služby a nájem celkem 38 086,- Kč. Bydlím se sestrou, která také dluží, ale nechtěla sem, aby skončila na ulici. Teď nevím, kde vzít peníze. Půjčku už platím dva roky a jinou mi nedají. Na příspěvek na živobytí nemáme nárok, prý máme vysoké příjmy. Sestra má ID. Druhého stupně já třetího stupně pro Tx. a jiné přidružené nemoci. Pomocí charity jsme paní majitelku požádali písemně o splátkový kalendář. Druhý den volala že to nepřichází v úvahu a že nás při nezaplacení celého dluhu vystěhuje na ulici. Celý společný dluh dělá 35082,-KČ. Rodiče už zemřeli a příbuzní nám již nepůjčí, protože máma si u nich půjčila přes 50000,- Kč. Dědictví po matce jsme se vzdaly. Po otcovi jsme zdědili peníze, které stačili na vyprávění jeho pohřbu. Bojím se že jako bezdomovec na ulici zemřu. Protože mám po transplantaci ledviny sníženou imunitu. Má majitelka objektu nárok na naše vystěhování.
Děkuji za odpověď.
Marková

Mgr. Zuzana Cvrčková 20. 04. 2022

Vážená paní Marková, děkuji Vám za zaslaný dotaz. Z dotazu nevyplývá, za jak dlouhou dobu dlužná částka vznikla. Obecně, pokud nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce v takovém případě musí byt odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Výpověď musí být písemná, musí obsahovat důvod (musí dostatečně specifikovat, kdy a kolik nájemce na nájemném či službách neuhradil). Pronajímatel zároveň musí před doručením výpovědi nájemce vyzvat, aby v přiměřené době dluh zaplatil (pokud by výzvu nájemci nezaslal, je podaná výpověď neplatná).
Pokud by dlužná částka za nájemné a služby byla nižší, alespoň však za dva měsíce, může pronajímatel smlouvu písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Výpověď musí být opět písemná a obsahovat důvod výpovědi.
Český právní řád bohužel neposkytuje pacientům s transplantovanými orgány v tomto směru zvláštní ochranu. Pokud byste měla zájem o pomoc s řešením své nepříznivé finanční situace, můžete kontaktovat např. bezplatnou poradnu při finanční tísni (www.financnitisen.cz).
Držím Vám palce k překonání této nelehké životní situace.
Hezký den Mgr. Zuzana Cvrčková

Poradna

Dobrý den, jsem 15 let po transplantaci ledviny a mám jít před komisi ohledně invalidního důchodu. Mám strach, že o něj přijdu a práci nebudu dále zvládat ani nenajdu novou. Ještě mám dnu, myom v děloze, zhoršily se mi oči a jsem pozorována na mamografu. 
Děkuji, Hlaváčová

 

MUDr. Petr Buček 16. 04. 2013

Dobrý den. Posouzení pracovní schopnosti přísluší posudkovým lékařům, kteří se řídí svými předpisy. Pravdou je, že přítomnost transplantovaného orgánu - ledviny - sama o sobě nevytváří dlouhodobě stav, kdy by pacient nebyl schopen práce. Cílem práce lékařů je taková léčba, která vede buď k vyléčení nemoci nebo navození stavu, který se blíží co nejvíce normálnímu stavu. Takovou léčbou je transplantace ledviny. Transplantace na rozdíl od dialýzy výrazně méně omezuje nemocného, ve většině případů vrací pacienta zpět do normálního života, kdy jediným omezením je nutnost pravidelně užívat léky a docházet na lékařské kontroly. Na druhou stranu to neznamená, že pacient po transplantaci nemůže trpět i dalšími nemocemi. Proto posudkový lékař všechny tyto nemoci a jejich dopad na funkční stav nemocného posoudí a rozhodne, zda je pacient schopen práci vykonávat bez omezení, nebo s omezením - v tom případě je pacient zajištěn částečným invalidním důchodem. To, zda pacient s určitým zdravotním omezením najde uplatnění na trhu práce je jiná otázka, kterou lékař řešit nemůže. Přeji hodně štěstí a spokojenosti a dlouho fungující ledvinku

Poradna

Zdravím, pane doktore, zajímá mě, jak se postupuje u lidí, kteří jsou bezdomovci a skončí u Vás a třeba 20 let nepracovali. Mají nárok na léčbu?

MUDr. Petr Buček 26. 11. 2012

Dobrý den. Na léčbu má nárok každý pacient s platným pojištěním. Zatím jsem ve své praxi tuto otázku nemusel řešit, ale domnívám se, že hustě utkaná sociální síť v našem státě by nedovolila takovému klientovi propadnout skrz. Jinou otázkou je, zda by takový klient o naše služby stál.

Poradna

Dobrý den.
Jsem 5 let dialyzována. Střídavě jsem a nejsem zařazena v programu. Dieta je zlá a tím se i poškozuje psychika a vzniká nenávist k těm, co to prodlužují. Co místo, aby pomáhali ničit víru v to že bude líp. Proto je důležité spolupracovat s lidmi a pomáhat jim, aby co nejdříve byli zařazeni a transplantováni.
Pokud toto lékaři nedělají měli by odejit. Psychika je důležitá a u onemocnění ledvin o to víc, že se musí dodržovat přísná dieta a režim. Je nás hodně, co bojujeme s tím, co je s onemocněním, s naším zdravotnictvím i s tím, že nás málo kdo zaměstná a peněz je málo. Však vymáhání úplatku z řad lékařů by mělo být trestné a lékařům by měli být odebrány diplomy.
Ryšavá

MUDr. Petr Buček 4. 11. 2012

Dobrý den, paní Ryšavá,
máte pravdu, že život s dialýzou klade zvýšené nároky na psychiku. Bohužel chronické selhání ledvin je doživotní stav a je těžké se naučit s ním žít.
Transplantace je jednou z metod léčby chronického selhání ledvin. Bohužel na čekací listině je v naší republice zařazeno v průměru jen 11 % pacientů, kteří se léčí dialýzou. Ostatní, tedy téměř 90 % nejsou pro přítomnost nejrůznějších přidružených onemocnění vůbec na čekací listinu zařazeni.
Transplantaci si nelze vymoci, posouzení zdravotního stavu a souhlas s transplantací musí vyjádřit ošetřující nefrolog a spádové transplantační centrum. Ti musí být přesvědčeni o tom, že transplantace je možná a neohrozí život pacienta. Pokud pacient nesouhlasí se závěrem ošetřujícího lékaře, má právo si vyžádat konzultaci u druhého odborníka.

Poradna

Dobrý den, prosím o radu je mi 26 let, jsem žena a dostala jsem se do tíživé situace. Je nějaká možnost darovat ledvinu nebo vajíčko za finanční výpomoc?
Děkuji za odpověď.

Mgr. Zuzana Cvrčková 20. 04. 2012

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Zákon NEPŘIPOUŠTÍ, aby dárci orgánů (či vajíček) vznikl nárok na finanční či jinou výhodu. V případě darování orgánů (tedy například ledviny) zdravotní pojišťovna hradí dárci cestovné a v případě darování vajíček zákon umožňuje POUZE úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním. Ačkoli tato úhrada může činit až několik tisíc (cca až 25 tisíc), rozhodně NEDOPORUČUJI řešit finanční tíseň tímto způsobem. Darování vajíček s sebou totiž může v určitých případech nést i vážná rizika, která je nutno DŮKLADNĚ zvážit, není tudíž vhodné se rozhodovat pouze podle výše úhrady výdajů. Nejste-li podnikatelka, Vaši finanční situaci doporučuji CO NEJDŘÍVE řešit spíše tzv. osobním bankrotem tím, že podáte soudu návrh na povolení oddlužení. Jednou z PODMÍNEK však je, že máte dostatečný majetek nebo pravidelný příjem a že máte poctivý záměr se opravdu oddlužit. Je potřeba vyplnit předepsané FORMULÁŘE a popsat Vaši situaci. Vyplnění formuláře může být složité a není-li vyplněn správně, soud Váš návrh odmítne. V této souvislosti se můžete obrátit na občanskou PORADNU, např. na Poradnu při finanční tísni, která poskytuje své služby zcela ZDARMA (www.financnitisen.cz, e-mail: poradna@financnitisen.cz), kde Vám s vyplněním formulářů pomůžou. Pokud by Vám soud oddlužení povolil, bylo by provedeno buď zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním měsíčního splátkového kalendáře po dobu 5 let, který je sestaven s ohledem na Vaše příjmy a finanční možnosti. Více informací o možnosti oddlužení si můžete přečíst na stránkách Ministerstva spravedlnosti: http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html Rozhodně nic nevzdávejte, život máte před sebou. Přeji Vám zdárné vyřešení Vaší situace. Zuzana Ferancová