Zpět

Poradna

dialýza

Poradna

Dobrý den, můj tatínek, ročník 1953, začal chodit na dialýzu. Je po transplantaci ledviny před 9 lety a nyní již nefunguje. Chtěla bych se zeptat, jestli je normální, že po zahájení dialýzy přestal močit? Před tím močil cca 1l/denně. A ještě jeden dotaz: tatínek chodí o holi a vždy, když se vrátí z dialýzy, nemůže chodit ani se pořádně postavit na nohy, druhý den je už vše v pořádku. Děkuji.

MUDr. Roman Kantor 19. 04. 2018

Dobrý den, důvodem opětného zahájení dialýzy je selhání transplantované ledviny. Selhání je doprovázeno ztrátou diurézy - močení. Slabost po dialýze může souviset s poklesem tlaku, rychlé změny po dialýze u některých pacientů vyvolávají slabost. Častou příčinou slabosti po dialýze je nízký krevní tlak, proto je nutno probrat užívanou medikaci a suchou váhu s ošetřující lékařkou nebo lékařem.

Poradna

Dobrý den, otci selhávají ledviny. Je čtyři roky pod dohledem nefrologa. Poslední výsledky CKD-EPI 0,22ml/s. Lékařka mluví o dialýze. Můj dotaz zní, jak je možné dostat se na čekací listinu na ledvinu, o tom totiž nikdy nepadlo ani slovo. Velice děkuji za odpověď.

MUDr. Roman Kantor 19. 01. 2017

Dobrý den. Moje otázka zní, proč jste to slovo nepoložil vy nebo váš otec, když dosud nepadlo? Slova nepadají sama, musí být někým vyslovena. Pacient léčený v nefrologické ambulanci pro chronické selhání ledvin, u něhož postupně dochází k progresi onemocnění, je připravován na léčbu náhradou funkce ledvin - z anglického originálu RRT = renal replacement therapy. S pacientem, a pokud možno i s jeho blízkými, jsou podrobně probrány nabízené možnosti v tomto pořadí: 1. možnost transplantace od žijícího dárce, pokud takový je k dispozici. 2. volba mezi peritoneální dialýzou a hemodialýzou a podle rozhodnutí pacienta optimální příprava na vybranou metodu 3. současně s bodem 2 nebo v době zahájení některé z dialýz provedení potřebných vyšetření a zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny od zemřelého dárce. 4. ve výjimečných případech je zvažována konzervativní léčba bez zahájení náhrady funkce ledvin. Toto je ideální schéma. Pokud pacient trpí stavy, které znemožňují transplantaci ledviny, ošetřující lékař tuto volbu nemusí vůbec zmínit a navrhuje jen možnosti dialýzy. Některé stavy však mohou znamenat jen tzv. relativní kontraindikaci a ve sporných případech v případě zájmu pacienta je pacient s výsledky vyšetření odeslán do spádového transplantačního centra ke konzultaci. V České republice se pohybuje průměrné procento dialyzovaných pacientů, kteří jsou současně zařazeni na čekací listině k transplantaci ledviny kolem 11%. Důvodem je přítomnost četných doprovodných onemocnění a stavů, u nichž mohou převážit rizika transplantace nad dialýzou, případně nemusí transplantace znamenat zlepšení kvality a prognózy nemocného. Jak je na tom konkrétně váš otec je nutno zjistit přímo u ošetřujícího lékaře. Velmi doporučujeme při příští kontrole otce doprovodit na kontrolu a všechny otázky probrat s lékařem. Každý pečující lékař je za zájem rodiny vděčný a stanovení optimálního léčebného postupu u konkrétního pacienta je vhodné řešit ve spolupráci s nejbližším členem rodiny. Stanovení plánu musí přihlížet nejen k výsledkům laboratorních vyšetření, ale i celkovému stavu pacienta a jeho zájmům a přáním.

Poradna

Dobrý den co je lepší: peritoneální dialýza, nebo hemodialýza ? Mamka ročník 47 se má rozhodnout, tak nevíme jak. Děkuji.

MUDr. Roman Kantor 7. 04. 2016

Dobrý den. Na tuto velmi jednoduchou otázku neexistuje podobně jednoduchá odpověď. Proto zde na ledviny.cz se snažíme v kapitole o náhradě funkce ledvin vysvětlit, jaká omezení přináší hemodialýza a jaká peritoneální dialýza. Obě metody ovlivňují denní program nemocného, jsou jinak snášeny, vyžadují jiné zapojení pacienta případně rodiny. Více si přečtete na https://www.ledviny.cz/jak-rozhodnout-ktery-typ-nahrady-ledvin. Protože obě metody dosahují stejných výsledků, alespoň v prvních 5 letech dialýzy to platí, neuslyšíte od lékaře, která metoda je lepší. Obě jsou srovnatelné. Proto při rozhodování je nutné přihlížet k dalším faktorům: co si přeje pacient, jaký má životní styl, zda je ochoten a schopen si dialýzu provádět doma a profitovat tak z peritoneální dialýzy, nebo naopak se pacient nechce o nic starat a nechat dialýzu na sestřičkách v dialyzačním středisku. O peritoneální dialýze si můžete přečíst v této sekci webu.

Poradna

Dobrý den, pane doktore. Chtěla bych se Vás zeptat, jak je to s dialyzovaným pacientem, který se nemůže vážit. Trochu vysvětlím. Mamka jezdí na dialýzu a protože přišla o nohu, tak na váhu nevstoupí, nepostaví se na tu zbylou, tak mamku dialyzují od oka. Ať jedeme kamkoliv na dovolenou, kde dochází na dialýzu, váží ji vždy na posteli, tak má třeba až 8 kilo nad suchou váhou. Mamka moc nepije, teď se i bojí jíst a to je diabetik na inzulínu. A proč nejí? Sestřička na domovské dialýze řekla, že moc přibejvá a přitom ji neváží, a tak mamka skoro nejí, protože na dialýze někdy potřebuje na mísu, má prostě rychlovku a některé sestře je to na obtíž, vadí ji, že musí k mamce přijít a ta spousta práce okolo. Sama jsem sestřička a vím, že je to minimum práce. Chci se zeptat, já si myslím, že to, že potřebuje na velkou během dialýzy může být zapříčiněno, když moc nepřibere a oni ji dají jako vždycky 3, 5 kg, tak si myslím, že ji třeba vezmou moc a jdou přes suchou váhu a tam to už mamka asi nezvládá. A to není jen takovýto problém. Já už jsem na tom tak, že bych mamku nejraději sebrala a někam se s ní odstěhovala, protože dialyzačních center není moc, ale je to vážně složité. Proč třeba jinde jde sebrat za jedné dialýzy i 4 kg, aby jí to během týdne dovolené stáhly na suchou váhu a neudělá se jí špatně ani od tlaku a ani nepotřebuje na stolici. Podotýkám, že vždycky se z dovolené vracíme na suché váze. Teď se jí stává, že se doma mamka posadí a motá se jí hlava, má nízký tlak, přitom ho jinak má vysoký. Může to být od toho, že málo jí a pije a stále jí berou 3,5 kg, tak už může být pod suchou váhou? A ještě se chci zeptat, zda má člověk nárok a právo dojíždět i dále na dialýzu, aby se nemusel stěhovat? Děkuji moc za rady. Erbenová

MUDr. Roman Kantor 27. 10. 2015

Vážení pacienta před dialýzou a po dialýze je zcela zásadní pro řízení správné dialýzy. Minimální váhové přírůstky mezi dialýzami a tedy méně důležité sledování bývá vyjímečně u pacientů, kteří mají ještě výraznou zbytkovou diurézu v začátcích dialyzační léčby. U všech ostatních pacientů po několika dialýzách bez vážení bude váha s velkou pravděpodobností někde mimo suchou váhu, většinou směrem nahoru – jak píšete – i klidně + 8 kg. Pacienti bez dolních končetin nebo takoví, kteří nejsou schopni se postavit na váhu tvoří významný podíl dialyzovaných pacientů. Proto dialyzační střediska s tímto zcela samozřejmě počítají a řeší následovně: 1. Používají váhy, které umožňují zvážení pacienta i s invalidním vozíkem, váha vozíku se jednoduše odečte 2. Používají postele nebo ještě lépe dialyzační křesla opatřená váhou. Váha je před uložením pacienta vynulována, po uložení pacienta na křeslo/lůžko je váha zobrazena a ukazuje se v průběhu celé dialýzy. Takové váhy jsou dnes rovněž zcela standardním vybavením dialyzačního střediska vždy v přiměřeném počtu. Může se tedy vyjímečně stát, že některou dialýzu pacient není zvážen a ultrafiltrace je nastavena odhadem, kdy sestřičky znají běžné váhové přírůstky pacienta, ale rozhodně by se nemělo jednat o běžnou praxi. Za velké váhové přírůstky mezi jednotlivými dialýzami může především přijatý objem vody, samotné jídlo má menší vliv, důležité je vysazení soli. Nepřiměřené omezovaní jídla může vést k podvýživě, která ohrožuje pacienta možná více, než nějaké kilo navíc. Pokud jsou opravdu váhové přírůstky velké, sestřičky s pacientem nebo rodinou rády proberou jídelníček a zaměří se na problematické části. Samozřejmě podmínkou je zájem pacienta o spolupráci. Zapojení ošetřujícího člena rodiny tento proces může pozitivně ovlivnit. Pokud lze dosáhnout suchou váhu na rekreační dialýze, musí být dosažena i na mateřské dialýze. Dialyzačních středisek v České republice není nikterak málo, hustota sítě dialyzačních středisek patří k jedněm z nejhustších na světě. Přesto mohou být regiony, kde není příliš na výběr. Závratě po dialýze a nízký krevní tlak mohou mít více příčin. Jednou z nich může být skutečně příliš nízká podialyzační váha. Další příčinou mohou být léky užívané na hypertenzi, které jsou užívány bez redukce dávky nebo bez vysazení, když je tlak nízký. Mohou je však způsobovat i jiné příčiny: srdeční vada, srdeční selhávání, poruchy srdečního rytmu, poruchy prokrvení mozku, diabetická neuropatie a řada dalších. Pacient sice má možnost volby zdravotnického zařízení, problém je, že zdravotní pojišťovna hradí dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno poskytovat potřebnou péči. Blízkost střediska je jistě výhodou a mělo by být otázkou prestiže každého dialyzačního střediska uzpůsobit dialyzační léčbu tak, aby vyhovovala všem jeho „spádovým“ pacientů a aby ji pacient snášel co nejlépe. Mám obavy, že bez váhy to ve 21. století opravdu nejde. Nedostatečná vybavenost dialyzačního střediska může být způsobena podfinancováním střediska v rámci nemocnice, v níž dialyzační středisko soupeří o zdroje s ostatními odděleními. Podpora personálu dialyzačního střediska v jeho oprávněných požadavcích na adekvátní vybavení střediska například dopisem pacientů a rodinných příslušníku vedení příslušné nemocnice může být impulsem k otevření komunikace mezi klienty a personálem střediska. Doporučuji konkrétní problémy probrat s vedoucí lékařkou/lékařem dialyzačního střediska. Dialyzační léčba svými omezeními zasahuje do života nejen pacienta, ale i příbuzných. Proto rozšíření komunikace mezi dialyzačním střediskem a pacientem o blízké příbuzné je u dlouhodobě léčených velkým přínosem a věřím, že ji na dialyzačním středisku uvítají. Pokud přesto narazíte na nepochopení, zkuste se před stěhováním poptat na nejbližším dalším dialyzačním středisku.

Poradna

Dobrý den pane doktore,

mám za sebou cca 10 pyelonefritid, včetně spec. TBC ren. l. dx. Odléčena 4kombinací antituberkulotik po dobu 1 roku. Měla jsem být sledována na nefrologii, ale nechala jsem to být...

Opakovaně mám krev v moči, při poslední kontrole (cca 5 let zpět) kreatinin 568. Vysoký tlak na léčbě do 170/115.
Jsem v poslední době hodně unavená, otékají mi nohy od půlky lýtek a dost málo močím - max. 2x denně. Měla bych jít k lékaři nebo jsem hypochondr? Děkuji, s pozdravem Gábina.

MUDr. Roman Kantor 9. 03. 2015

S kreatininem 568 před 5 lety se dá předpokládat, že všechny vaše potíže vyplývají z otravy krve při selhání ledvin a pro přežití potřebujete urychleně kontrolu na nefrologii a s největší pravděpodobností urgentní zahájení dialyzační léčby. NEČEKEJTE!!!

Poradna

Dobry den, jak se díváte na pravidelnou přítomnost doprovodu (příbuzný, osoba blízká) u lůžka pacienta během hemodialýzy? (tj. cca 4-5hod.) Má na to hemodialyzovaný právo nebo si to "řídí" každá HD podle svých zvyklosti? Děkuji předem za odpověď :)

MUDr. Roman Kantor 2. 03. 2015

Pacienti dialyzačních středisek jsou dospělí lidé, kteří 4-5ti hodinovou dialýzu zvládnou bez nutnosti přítomnosti svých příbuzných. Řízení návštěv je v kompetenci vedení dialyzačního střediska. Musí vzít v potaz zájmy dialyzovaného pacienta, dále musí brát v úvahu velikost prostoru dialyzačního sálu, počet a skladbu pacientů a musí brát ohled i na již tak omezené soukromí ostatních pacientů. Souhlas s trvalou přítomnosti další osoby si lze představit v individuálních případech, kdy to vyžaduje změněný psychický stav pacienta a přítomnost příbuzného umožní provedení bezproblémové dialýzy. Přítomnost rodinných příslušníku se může měnit i dle kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, u nás běžná není.

Poradna

Dobrý deň. Najskôr sa chcem podakovať za odpoved ohľadom manžela/ zápach teľa/, zároveň Vás prosím ak by ste mi mohli odpovedať, či ma manžel dostatočnú dialýzu 2x týždenne 3 hodiny pri hodnotách kreatín 520 umol/l po dialýze 290 umol/l, Urea 28 mg /100ml po dial. 14.40mg/100ml , Kt/V 0,71, Výsledky su z 01 mesiaca 2015. Dialýzovaný je od 06,2014 začali ho dialyzovať pri hodnotách kreatín 300, urea 17, váha 83 kg. Terajšia sucha váha 76 kg, pred dialýzou 78- 79 kg. Prosím Vás ak by ste mi odpísali či je dialýza dostačujúca, alebo či ma byt inak upravená. Za moje vybavenie prozby moc dakujem. N.P.

MUDr. Roman Kantor 16. 02. 2015

Dobrý den, kreatinin 520 je opravdu dost vysoký, pokles urey během jedné procedury nedostatečný, Kt/V 0,71 je naprosto nedostatečné. Platí tedy to co jsem psal: dialyzovat 3x týdně, prodloužit dialýzu nejméně na 4 hodiny a zkontrolovat při dalších měsíčních odběrech, a pokud bude Kt/V stále pod 1,2, prodloužit dialýzu. Samozřejmě předpokládáme dobré průtoky krve při dialýze.

Filtrace dle štítků

dialýza ledviny cukrovka zánět močových cest nutrice hubnutí neuropatie léky peritoneální dialýza transplantace životní styl otoky nádor těhotenství a ledviny kostní nemoc vitamin D suchá váha potravinový doplněk pracovní schopnost dárce vyšetření cévní přístup arteriovenózní fistule hypertenze dávka dialýzy polycystické ledviny předoperační vyšetření finanční tíseň infekce nárok na sanitku chlopenní vady funkce ledvin CKD imunosuprese srdeční selhání solitární ledvina sport a ledviny kreatinin bolest cycler kontrastní látka koronarografie revmatoidní artritida katétr komplikace draslík čekací listina mozková příhoda oční komplikace jedna ledvina cysta cystatin C Alportův syndrom proteinurie zuby dieta albumin deprese fosfor vlasy hematurie krev v moči nefroskleróza kreatin dárcovství ledviny dušnost anemie acidobazická rovnováha natrium hydrogencarbonicum hydronefroza vývojové vady pracovní volno lázně biopsie ledviny metoda knoflíkové dírky pohybová aktivita svědění parathormon prevence akutní selhání ledvin ALS hospicová péče konzervativní léčba vegetariánství ANCA dříve vyslovené přání odmítnutí léčby hepatitida C alternativní medicína zápach nefrologické vyšetření transplantace srdce erytropoetin váha ukončení dialýzy domácí dialýza COVID-19 koronavirus očkování bílkoviny podkovovitá ledvina IgA nefropatie rekreační dialýza demence kolika kámen ledvinové kameny genetické vyšetření dědičnost Isoprinosin železo dluhy