Zpět

Poradna

pracovní neschopnost

Poradna

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mamince byla odebrána jedna ledvina. Nemá nárok na předčasný důchod nebo invalidní důchod?

MUDr. Roman Kantor 7. 06. 2023

Odběr jedné ledviny není důvodem k invalidnímu důchodu. Jedna zdravá ledvina k běžnému životu zcela stačí. Otázkou je, jaké má Vaše maminka další nemoci a omezení z nich vyplývající. Na to Vám odpoví ošetřující praktický lékař Vaší maminky. 

Poradna

Dobrý den, manžel má chronicky nemocné ledviny, 577 kreatin. Jeho doktor ho posílá, ať si vyřídí důchod. Jenomže máme 5 dětí a peníze potřebujeme. Ale jeho zdraví je přesnější, chtěla jsem se tedy zeptat, jaký stupeň bude mít, když si požádá o důchod. Lékař mu dává 2-3 měsíce, než začne s dialýzou. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

MUDr. Roman Kantor 25. 04. 2023

Snahou léčby selhání ledvin je co nejvíce zachovat kvalitu života nemocného včetně schopnosti pracovat. Přesto pokročilé selhání ledvin, kdy pacient se již blíží dialyzační léčbě nebo již dialyzován je, omezuje celkovou výkonnost nemocného, navíc dialyzační léčba značně pacienta omezuje i časově. Proto je většinou pacientům při přezkumu zdravotního stavu přiznán nějaký stupeň invalidity, kdy je posouzeno, o kolik procent přítomnost onemocnění snižuje pracovní schopnost. Posouzení je věcí posudkového lékaře. 

Poradna

Dobrý den, prosím, mám nárok na plný invalidní důchod v době, kdy transplantovaná ledvina již funguje minimálně, či když podstupuji dialýzu a dále nějakou dobu po transplantaci? Mohu požadovat zpětně? Po úspěšné transplantaci mám důchod 1.stupně, za tu dobu následovaly další transplantace. Děkuji.

MUDr. Roman Kantor 26. 03. 2023

O přiznání invalidního důchodu rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Lékařská komise na základě lékařské dokumentace a vyhodnocení dalších kritérií, jako jsou:

  • míra a trvání omezení funkční schopnosti vlivem zdravotního stavu,
  • schopnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
  • věk a vzdělání žadatele,
  • možnosti a prostředky pro zlepšení zdravotního stavu a zvýšení pracovní schopnosti,
  • sociální situace žadatele.

Rozhodne o stupni invalidity: 

Při poklesu nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, se jedná o invaliditu druhého stupně, a při poklesu nejméně o 70 %, se jedná o invaliditu třetího stupně.

Proto nelze odpovědět, na jakou diagnózu se dává jaký stupeň invalidity. Pomocné tabulky pro posuzování závažnosti zdravotních situací jsou dány vyhláškou viz Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.: 359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity (zakonyprolidi.cz)

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu, může pacient opět požádat o přezkum zdravotního stavu. 

Poradna

Dobrý den, prosím pěkně o informaci ohledně nároku na uvolnění ze zaměstnání u lékaře. Jezdím po tx ledviny na kontrolu do FN Olomouc, z obce Závišice-tj. cca 85km, tato nemocnice s touto specializací sice není nejblíže mému bydlišti, avšak v roce 1991, kdy jsem byla poprvé transplantována to nejbližším střediskem bylo, je mi 45let, od té doby se léčím a transplantuji, pochopitelně, tam, protože tamní lékaři znají a mají osobní zkušenost s celým vývojem péče o mne. Cesta autobusem, tam a zpět mi trvá přibližně tři hodiny, vyšetření a čekání na lékaře a výsledky též tři hodiny. Zaměstnavatel mi nařizuje si čtyři hodiny z osmi a půl hodinové pracovní doby nahradit, s tím, že do pracovního výkazu se mám zapsat tak, jako bych v práci byla. Je to takto v pořádku? Předem děkuji za Váš čas.

Mgr. Zuzana Cvrčková 18. 05. 2022

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz zaslaný do naší poradny. Jdete-li na vyšetření, zaměstnavatel je povinen Vám za tímto účelem poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy po nezbytně dlouhou dobou, a to za splnění všech těchto podmínek:
1. vyšetření je provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má smlouvu s Vaší pojišťovnou,
2. jde o zdravotnické zařízení poskytující potřebnou péči, které je nejblíže Vašemu bydlišti či pracovišti a
3. vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu Je pochopitelné, že máte zájem pokračovat v kontrolách ve zdravotnickém zařízení (FN Olomouc), které dlouhodobě navštěvujete a Váš zdravotní stav je tak lékařům dobře znám. Zaměstnavatel je Vám však povinen poskytnout náhradu mzdy pouze za dobu, kterou byste strávila návštěvou nejbližšího zdravotnického zařízení. Jinými slovy, pokud byste cestou do Olomouce strávila navíc 3 hodiny oproti cestě do nejbližšího zdravotnického zařízení, zaměstnavatel není povinen tyto tři hodiny „navíc“ proplatit.
Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (tedy především doby vyšetření a např. cesty).
Váš lékař je Vám povinen poskytnout potřebnou součinnost (např. potvrdit dobu trvání vyšetření).
(Zdroj: zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a vyhláška č. 590/2006 Sb., v platném znění)
S přáním pěkného dne, Mgr. Zuzana Cvrčková

Poradna

Dobrý den, jsem taky pacient s ledvinami, jednu mi doktoři vzali a druhou mám už po druhé operaci. Zatím funguje doufám, že dlouho a že nebudu potřebovat dialýzu. Čtu a dívám se na dotazy a jedno mi chybí. Pacient, který chodí na dialýzu může vykonávat práci? Nedovedu si představit, že bych náhle nemohl jít do práce nebo na zahradu. Jsem vášnivý houbař a taky mám rád slunko a koupání.
Omlouvám se za svůj dotaz, ale o /práci/ pacienta, který chodí na dialýzu jsem ve vašich dotazech nenašel.
Děkuji, Jaroslav.

MUDr. Roman Kantor 15. 06. 2014

Pane Jaroslave, díky za výborný dotaz.
Odpověď bude složitější v tom, že každý pacient je jiný a nelze tedy poskytnout jeden návod. Obecně lze říci, že snahou je, aby selhání ledvin výrazně neomezovalo pacienta v jeho běženém životě.
Díky moderní terapii - například erytropoetin, díky kontrole krevního tlaku, překyselení organismu se nám celkem daří udržet pacienty v dobré kondici až do období těsně před dialýzou. To, zda pacient je schopen vykonávat nadále svou práci, ovlivňuje jednak charakter práce a jednak to, zda má pacient nějaká další onemocnění.
U dialýzy je situace komplikovaná tím, že jak peritoneální dialýza, tak hemodialýza potřebují nějaký čas. Pokud charakter práce a její časový rozvrh umožní skloubení s dialýzou, doporučujeme pacientům si práci udržet. Ale nejdůležitější je Vaše chuť pracovat a proto si myslím, že Vaše středisko udělá vše pro to, aby jste mohl dialyzační léčbu skloubit s prací.
Držím palce

Poradna

Dobrý den, jezdím po transpl. ledviny na kontroly z NJ do OL, pracuji na celý úvazek, mám nárok na celý den volna, nebo musím část nahrazovat? Děkuji.

Mgr. Zuzana Cvrčková 15. 03. 2014

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz zaslaný do naší poradny.
Jdete-li na vyšetření, zaměstnavatel je povinen Vám za tímto účelem poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu po **nezbytně dlouhou dobou**, a to za splnění všech těchto podmínek:
1) vyšetření je provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má smlouvu s Vaší pojišťovnou,
2) jde o zdravotnické zařízení poskytující potřebnou péči, které je nejblíže Vašemu bydlišti či pracovišti a
3) vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu
(Zdroj: zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a vyhláška č. 590/2006 Sb.)
Pokud byste na vyšetření dojížděl do zdravotnického zařízení, které však není nejblíže Vašemu bydlišti či pracovišti, máte sice nárok na pracovní volno po nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy by Vám však dle platných právních předpisů náležela jen za nezbytně nutnou dobu, jako by vyšetření bylo provedeno ve Vašem nejbližším zdravotnickém zařízení. K Vašemu konkrétnímu případu: pokud je Olomouc nejbližší město, v němž je zdravotnické zařízení, kde by Vás za podmínek výše mohli vyšetřit a vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu, náleží Vám pracovní volno a náhrada mzdy po nezbytně nutnou dobu (tj. zejména za dobu vyšetření a cestu k lékaři). **Neplatí tedy, že byste měl automaticky nárok na pracovní volno po celý den.** Jen pro úplnost, dle zákoníku práce jste povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (tedy především dobu vyšetření a souvisejících úkonů, např. cesty).
V této souvislosti je Vám Váš lékař povinen poskytnout potřebnou součinnost (např. potvrdit dobu trvání vyšetření).
S přáním pěkného dne Mgr. Zuzana Cvrčková

Poradna

Dobrý den, jsem 15 let po transplantaci ledviny a mám jít před komisi ohledně invalidního důchodu. Mám strach, že o něj přijdu a práci nebudu dále zvládat ani nenajdu novou. Ještě mám dnu, myom v děloze, zhoršily se mi oči a jsem pozorována na mamografu. 
Děkuji, Hlaváčová

 

MUDr. Petr Buček 16. 04. 2013

Dobrý den. Posouzení pracovní schopnosti přísluší posudkovým lékařům, kteří se řídí svými předpisy. Pravdou je, že přítomnost transplantovaného orgánu - ledviny - sama o sobě nevytváří dlouhodobě stav, kdy by pacient nebyl schopen práce. Cílem práce lékařů je taková léčba, která vede buď k vyléčení nemoci nebo navození stavu, který se blíží co nejvíce normálnímu stavu. Takovou léčbou je transplantace ledviny. Transplantace na rozdíl od dialýzy výrazně méně omezuje nemocného, ve většině případů vrací pacienta zpět do normálního života, kdy jediným omezením je nutnost pravidelně užívat léky a docházet na lékařské kontroly. Na druhou stranu to neznamená, že pacient po transplantaci nemůže trpět i dalšími nemocemi. Proto posudkový lékař všechny tyto nemoci a jejich dopad na funkční stav nemocného posoudí a rozhodne, zda je pacient schopen práci vykonávat bez omezení, nebo s omezením - v tom případě je pacient zajištěn částečným invalidním důchodem. To, zda pacient s určitým zdravotním omezením najde uplatnění na trhu práce je jiná otázka, kterou lékař řešit nemůže. Přeji hodně štěstí a spokojenosti a dlouho fungující ledvinku